Hỗ trợ

1.Phần mềm quản lý và ghi hình tập trung camera iVMS-4200 ( V2.7.0.10 )

Phần mềm giám sát, quản lý và ghi hình hàng ngàn thiết bị camera IP, đầu ghi hình analog, đầu ghi hình IP, đầu ghi HD-TVI, bao gồm 64 cửa sổ. Hổ trợ mô hình Server/Client cho các dự án lớn. Cho phép người dùng từ xa dùng phần mềm client hoặc trình duyệt web kết nối trực tiếp vào server để giám sát hệ thống camera và xem phát lại.
Tải phần mềm IVMS-4200
Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm IVMS-4200

1.Hướng Dẫn Cài Đặt Cameraddns

Hướng Dẫn Cài Đặt Cameraddns

1.Hướng dẫn lắp đặt camera toàn cảnh (PanoVu camera)

Video hướng dẫn lắp đặt camera toàn cảnh (PanoVu camera)

2.Hướng dẫn kích hoạt thiết bị và dịch vụ Hik-connect bằng SADP tool

Video hướng dẫn kích hoạt thiết bị và dịch vụ Hik-connect bằng SADP tool

3.Hướng dẫn chia sẻ thiết bị trong Hik-connect bằng trình duyệt web

Video hướng dẫn chia sẻ thiết bị Hik-connect trên trình duyệt web

4.Hướng dẫn cấu hình báo động Hik-connect

Video hướng dẫn cấu hình báo động Hik-connect

5.Hướng dẫn cấu hình xem từ xa bằng Domain name trên điện thoại Smartphone

Video hướng dẫn cấu hình xem từ xa bằng Domain name trên điện thoại Smartphone

6.Hướng dẫn chia sẻ thiết bị trong Hik-connect bằng smartphone

Video hướng dẫn chia sẻ thiết bị bằng Hik-connect trên smartphone

7.Hướng dẫn thay đổi tên Domain Name Hik-connect

Video hướng dẫn thay đổi tên Domain Name Hik-connect

8.Hướng dẫn đăng ký kết nối thiết bị vào tài khoản Hik-connect

Video hướng dẫn đăng ký kết nối thiết bị vào tài khoản Hik-connect


Copyright © 2016 by HIKVISION VIETNAM