Hỗ trợ

Hướng Dẫn Cài Đặt Cameraddns

Hướng Dẫn Cài Đặt Cameraddns

Hướng dẫn lắp đặt camera toàn cảnh (PanoVu camera)

Video hướng dẫn lắp đặt camera toàn cảnh (PanoVu camera)

Hướng dẫn kích hoạt thiết bị và dịch vụ Hik-connect bằng SADP tool

Video hướng dẫn kích hoạt thiết bị và dịch vụ Hik-connect bằng SADP tool

Hướng dẫn chia sẻ thiết bị trong Hik-connect bằng trình duyệt web

Video hướng dẫn chia sẻ thiết bị Hik-connect trên trình duyệt web

Hướng dẫn cấu hình báo động Hik-connect

Video hướng dẫn cấu hình báo động Hik-connect

Hướng dẫn cấu hình xem từ xa bằng Domain name trên điện thoại Smartphone

Video hướng dẫn cấu hình xem từ xa bằng Domain name trên điện thoại Smartphone

Hướng dẫn chia sẻ thiết bị trong Hik-connect bằng smartphone

Video hướng dẫn chia sẻ thiết bị bằng Hik-connect trên smartphone

Hướng dẫn thay đổi tên Domain Name Hik-connect

Video hướng dẫn thay đổi tên Domain Name Hik-connect

Hướng dẫn đăng ký kết nối thiết bị vào tài khoản Hik-connect

Video hướng dẫn đăng ký kết nối thiết bị vào tài khoản Hik-connect

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Hik-connect

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản Hik-connect


Copyright © 2016 by HIKVISION VIETNAM