3.Hướng dẫn khôi phục mật khẩu của đầu ghi hình (khi quên mật khẩu)

Hướng dẫn trình tự các bước để khôi phục mật khẩu thiết bị đầu ghi hình khi quên mật khẩu.

Các chuyên mục khác


Copyright © 2016 by HIKVISION VIETNAM