Hướng dẫn bằng video

Xóa Tài Khoản Hik-connect bằng phần mềm Hik-connect Trên Điện thoại

Xóa Tài Khoản Hik-connect  bằng phần mềm  Trên Điện thoại  Hik-connect  version V3.5.1 trở lên
Hỗ trợ xóa trực tiếp tại thiết bị ( phần mềm điện thoại Hik-connect và thiết bị cùng mạng nội bộ )

1. Reset Mật Khẩu Đầu ghi và Camera Ip

Video hướng dẫn khôi phục mật khẩu thiết bị bằng SADP tool

1.Hướng dẫn lắp đặt camera toàn cảnh (PanoVu camera)

Video hướng dẫn lắp đặt camera toàn cảnh (PanoVu camera)

2.Hướng dẫn kích hoạt thiết bị và dịch vụ Hik-connect bằng SADP tool

Video hướng dẫn kích hoạt thiết bị và dịch vụ Hik-connect bằng SADP tool

3.Hướng dẫn chia sẻ thiết bị trong Hik-connect bằng trình duyệt web

Video hướng dẫn chia sẻ thiết bị Hik-connect trên trình duyệt web

4.Hướng dẫn cấu hình báo động Hik-connect

Video hướng dẫn cấu hình báo động Hik-connect

5.Hướng dẫn cấu hình xem từ xa bằng Domain name trên điện thoại Smartphone

Video hướng dẫn cấu hình xem từ xa bằng Domain name trên điện thoại Smartphone

6.Hướng dẫn chia sẻ thiết bị trong Hik-connect bằng smartphone

Video hướng dẫn chia sẻ thiết bị bằng Hik-connect trên smartphone

7.Hướng dẫn thay đổi tên Domain Name Hik-connect

Video hướng dẫn thay đổi tên Domain Name Hik-connect

8.Hướng dẫn đăng ký kết nối thiết bị vào tài khoản Hik-connect

Video hướng dẫn đăng ký kết nối thiết bị vào tài khoản Hik-connect

9.Hướng dẫn đăng ký tài khoản Hik-connect

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản Hik-connect

10.Hướng dẫn lắp đặt camera Speed Dome Hikvision

Video hướng dẫn lắp đặt camera Speed Dome Hikvision

11.Hướng dẫn lắp đặt camera Dome Hikvision

Video hướng dẫn lắp đặt camera Dome Hikvision

12.Hướng dẫn lắp đặt camera thân Hikvision

Video hướng dẫn lắp đặt camera thân Hikvision

13.Hướng dẫn cấu hình trên điện thoại

Hướng dẫn cấu hình trên điện thoại
Click here
để xem video

 

14.Cấu hình gởi Email trên đầu ghi

Cấu hình gởi Email trên đầu ghi
Click Here để xem video

15.Cài đặt Báo động trên điện thoại

Cài đặt Báo động trên điện thoại
Click Here để xem video

16.đặt Thêm camera IP vào đầu ghi

Cài đặt Thêm camera IP vào đầu ghi
Click Here để xem video

17.Cấu hình Stogare trên phần mềm IVMS

Cấu hình Stogare trên phần mềm IVMS
Click Here
để xem video

18. Xuất file ghi hình ra USB

Xuất file ghi hình ra USB

19.Cài đặt couting people

Cài đặt people couting

20.Cấu hình HDD Quote

Cấu hình HDD Quota

21.Cấu hình RAID lưu trữ HDD

Cấu hình RAID lưu trữ HDD


Copyright © 2016 by HIKVISION VIETNAM