Hướng dẫn bằng video

Hướng dẫn lắp đặt camera toàn cảnh (PanoVu camera)

Video hướng dẫn lắp đặt camera toàn cảnh (PanoVu camera)

Hướng dẫn kích hoạt thiết bị và dịch vụ Hik-connect bằng SADP tool

Video hướng dẫn kích hoạt thiết bị và dịch vụ Hik-connect bằng SADP tool

Hướng dẫn chia sẻ thiết bị trong Hik-connect bằng trình duyệt web

Video hướng dẫn chia sẻ thiết bị Hik-connect trên trình duyệt web

Hướng dẫn cấu hình báo động Hik-connect

Video hướng dẫn cấu hình báo động Hik-connect

Hướng dẫn cấu hình xem từ xa bằng Domain name trên điện thoại Smartphone

Video hướng dẫn cấu hình xem từ xa bằng Domain name trên điện thoại Smartphone

Hướng dẫn chia sẻ thiết bị trong Hik-connect bằng smartphone

Video hướng dẫn chia sẻ thiết bị bằng Hik-connect trên smartphone

Hướng dẫn thay đổi tên Domain Name Hik-connect

Video hướng dẫn thay đổi tên Domain Name Hik-connect

Hướng dẫn đăng ký kết nối thiết bị vào tài khoản Hik-connect

Video hướng dẫn đăng ký kết nối thiết bị vào tài khoản Hik-connect

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Hik-connect

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản Hik-connect

Hướng dẫn lắp đặt camera Speed Dome Hikvision

Video hướng dẫn lắp đặt camera Speed Dome Hikvision

Hướng dẫn lắp đặt camera Dome Hikvision

Video hướng dẫn lắp đặt camera Dome Hikvision

Hướng dẫn lắp đặt camera thân Hikvision

Video hướng dẫn lắp đặt camera thân Hikvision

Hướng dẫn cấu hình trên điện thoại

Hướng dẫn cấu hình trên điện thoại
Click here
để xem video

 

Cấu hình gởi Email trên đầu ghi

Cấu hình gởi Email trên đầu ghi
Click Here để xem video

Cài đặt Báo động trên điện thoại

Cài đặt Báo động trên điện thoại
Click Here để xem video

Cài đặt Thêm camera IP vào đầu ghi

Cài đặt Thêm camera IP vào đầu ghi
Click Here để xem video

Cấu hình Stogare trên phần mềm IVMS

Cấu hình Stogare trên phần mềm IVMS
Click Here
để xem video

Xuất file ghi hình ra USB

Xuất file ghi hình ra USB
Click Here để xem video

Cài đặt couting people

Cài đặt couting people 
Click Here để xem video

Cấu hình HDD Quote

Cấu hình HDD Quote
Click Here để xem video

Cấu hình RAID lưu trữ HDD

Cấu hình RAID lưu trữ HDD
Click Here để xem video


Copyright © 2016 by HIKVISION VIETNAM