Phần mềm tiện ích

1.Phần mềm SADPTool tìm kiếm địa chỉ IP của thiết bị đầu ghi hình, camera IP

Hổ trợ tìm kiếm địa chỉ IP trên mạng LAN của các camera IP và đầu ghi hình analog, đầu ghi hình IP SADPTool

Download File

2.Phần mềm tính toán băng thông cho hệ thống camera IP

Phần mềm tính toán băng thông cần thiết cho hệ thống camera IP

Download File

3.Phần mềm tính toán dung lượng đĩa cứng và thời gian ghi hình

Phần mềm tính toán dung lượng đĩa cứng và thời gian ghi hình
 

Download File

4.Phần mềm backup Dữ liệu trên đầu ghi -camera IP xuống Máy Tính

Phần mềm backup (tự động hoặc thủ công) các file video trên đầu ghi (analog hoặc IP) xuống máy vi tính.

Download File

5.Phần mềm VSPlayer mở các file video đã download hoặc backup từ đầu ghi xuống máy vi tính

Phần mềm để xem lại các file video tải xuống từ đầu ghi hình

Download File

6.Plug-in để xem camera bằng trình duyệt Safari và Chrome trên MAC OS

Phần mềm để xem camera bằng trình duyệt Safari và Chrome trên máy tính MAC.

Download File

7.Phần mềm ultraview để hổ trợ cấu hình từ xa

Phần mềm ultraview để cấu hình từ xa.

Download File


Copyright © 2016 by HIKVISION VIETNAM